• Καλώς ήλθατε στον Τομέα Μηχανικής ΣΕΜΦΕ

    Ο νέος ιστότοπος περιλαμβάνει όλα τα τελευταία νέα και τις σχετικές πληροφορίες για τον τομέα Μηχανικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

Καλώς ήλθατε στον Τομέα Μηχανικής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο Τομέας Μηχανικής αποτελεί έναν από τους τέσσερεις Τομείς της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Περιλαμβάνει επίσης το μεγαλύτερο και το παλαιότερο εργαστήριο του ΕΜΠ. Τα μέλη του Τομέα Μηχανικής χρησιμοποιούν θεωρητικές, υπολογιστικές και πειραματικές μεθόδους για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών και συστημάτων. Στόχος είναι η μελέτη της συμπεριφοράς και της απόκρισης των υλικών και των κατασκευών υπό μηχανικές (μεταξύ άλλων) φορτίσεις και η διατύπωση κριτηρίων που διαχωρίζουν τις φορτίσεις σε ασφαλείς και επικίνδυνες. Σήμερα στον Τομέα Μηχανικής υπηρετούν: 15 μέλη ΔΕΠ, 12 Ομότιμοι Καθηγητές, 2 μέλη ΕΔΙΠ, 2 μέλη ΕΤΕΠ, 4 Διοικητικοί υπάλληλοι, 1 Επιστημονικός Συνεργάτης, 12 Επιστημονικοί Συνεργάτες (Μεταδιδάκτορες), 22 Υποψήφιοι Διδάκτορες.

Τελευταία Νέα

Τα τελευταία νέα μας: