Αρχική>Υποδομή


Αρχική
Προσωπικό
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διπλωματικές
Έρευνα
Υποδομή
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Map

ΥΠΟΔΟΜΗ του Τομέα ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ο Τομέας Μηχανικής περιλαμβάνει δύο θεσμοθετημένα εργαστήρια: Το Εργαστήριο Αντοχής των Υλικών (ΕΑΥ) και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Φωτοελαστικότητας. Πυρήνας των εγκαταστάσεων του Τομέα Μηχανικής είναι το Εργαστήριο Αντοχής των Υλικών, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του ΕΜΠ το οποίο ιδρύθηκε το 1920. Σημαντική συμβολή στον εξοπλισμό του είχε ο αείμνηστος Περικλής Θεοχάρης που διετέλεσε και Πρύτανης του Ιδρύματος. Από την ίδρυση μέχρι σήμερα το ΕΑΥ αναπτύχθηκε και εξοπλίσθηκε με μεγάλο αριθμό πειραματικών συσκευών, πλαισίων φόρτισης στατικών και δυναμικών, καταγραφικών μετατοπίσεων και παραμορφώσεων. Παράλληλα λειτουργεί και Μηχανουργείο, με σειρά βαρέων μηχανών Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Μηχανολογικών Κατεργασιών (τόρνοι, πλάνες, φρέζα, δράπανα, λειαντικά, κοπτικά, ηλεκτροσυγκολλητικά) απαραίτητο για την κατασκευή των δοκιμίων που χρησιμοποιούνται στα πειράματα. Οι εγκαταστάσεις έκτασης πλέον των 3500 m2 περιλαβάνουν Αίθουσες Εργαστηρίων, Μηχανουργείο, Υπολογιστικό Κέντρο, Αίθουσες Σεμιναρίων και ∆ιαλέξεων, Βιβλιοθήκη, Γραατεία και Γραφεία προσωπικού. Οι Αίθουσες Εργαστηρίων έχουν πλούσιο εξοπλισό, παραδοσιακό και σύγχρονο, που χρησιμοποιείται για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς σε πολλούς κλάδους της Μηχανικής.

Στον Τομέα δημιουργείται σήμερα Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (PC Lab) με 20 θέσεις εργασίας. Επίσης ευρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία Εργαστηρίου με σύστημα υπολογιστών τύπου-cluster για την αντιμετώπιση μεγάλης και πολύ μεγάλης κλίμακας υπολογιστικών προβλημάτων. Το cluster οποίο αποτελείται από κεντρική μονάδα (server, quad core 3.0GHz, ΧΕΟΝ), τέσσερεις κόμβους (nodes, quad core, 2.5GHz, ΧΕΟΝ), ένα ικρίωμα (rack, 42U), έναν σταθεροποιητή τάσης (UPS, 6KVA) και το σχετικό λογισμικό LINUX. Ήδη το σύστημα cluster επεκτείνεται με επιπλέον κόμβους και τον απαραίτητο εξοπλισμό (UPS,  επέκταση αδειών λογισμικού).

Ο Τομέας διαθέτει καλά οργανωμένη βιβλιοθήκη που καλύπτει τις περιοχές της Μηχανικής, των Μαθηατικών και συναφών επιστηών.

 Εκτέλεση ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών αντοχής υλικών.

Στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών του Τομέα Μηχανικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, λειτουργεί κλίβανος για τη διεξαγωγή δοκιμών πυραντίστασης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δοκιμές πυραντίστασης και ελέγχου καπνού για θύρες, εξώφυλλα και συστήματα ανοιγόμενων παραθύρων και σιδηρικών στοιχείων για κτίρια. Η δοκιμή γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1634.01 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1363.01.