Αρχική>Έρευνα


Αρχική
Προσωπικό
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διπλωματικές
Έρευνα
Υποδομή
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Map

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Μηχανικής είναι ποικίλες. Τόσο οι κλασικές όσο και οι μοντέρνες περιοχές της Μηχανικής θεραπεύονται στον Τομέα σε ένα συνδυασμό πειραματικών, θεωρητικών και υπολογιστικών προσεγγίσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και προβλημάτων από την νανο και μικροκλίμακα μέχρι την μακροσκοπική κλίμακα. Οι ερευνητικές περιοχές μπορούν γενικά να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. (α) της Μηχανικής του Συνεχούς Μέσου, (β) της Μηχανικής του απολύτους στερεού-Κλασσικής Δυναμικής, (γ) των Υπολογιστικών μεθόδων. Ενδεικτικά λοιπόν αναφέρονται υπο-περιοχές των παραπάνω όπου πολυπληθείς ομάδες μελών Δ.Ε.Π., φοιτητών και τεχνικών εργάζονται εντατικά και παράγουν πλούσιο ερευνητικό έργο.