Αρχική>Έρευνα> Υπολογιστικές Μέθοδοι

Αρχική
Προσωπικό
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διπλωματικές
Έρευνα
Υποδομή
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Map

Ερευνητική περιοχή των Υπολογιστικών Μεθόδων

Πεπερασμένα Στοιχεία: Αριθμητική Επίλυση Ιδιόμορφων Εξισώσεων, Αριθμητική Προσέγγιση Σύνθετων Υλικών, Εφαρμογές σε προβλήματα Ελαστικότητας και σε προβλήματα μεταφοράς Θερμότητας, στην Θραυστομηχανική, σε καταπονήσεις πτερυγίων, Μεμβρανική ανάλυση κελυφών: Εφαρμογές. Ανάλυση κυλινδρικών κελυφών καταπονούμενων με καμπτικη και μεμβρανική ένταση, Ανάλυση επιφανειών φορέων, Δίσκοι, Κελύφη, Σύνθετα Υλικά, Έξυπνα Υλικά.

Αλγόριθμοι Επίλυσης Φυσικών Φαινομένων Πολλαπλών Χρονοκλιμάκων: Ανάλυση μεγάλης κλίμακας προβλημάτων στην Καύση, Ανάφλεξη, τη Γενετική, τον Κυτταρικό Κύκλο, τη Μη Γραμμική Δυναμική, Ρευστομηχανική, Ροϊκές Αστάθειες.

Προσομοίωση, Υπολογιστική Ανάλυση Πολύπλοκων Προβλημάτων: Τεχνικές Μοντελοποίησης Μοριακής Δυναμικής, Brownian Δυναμικής, Monte-Carlo, Cellular Automata, Μη-Γραμμική Δυναμική Συστημάτων και Θεωρία Διακλάδωσης, Γεφύρωση Χωροχρονικών κλιμάκων από την Μίκρο- στην Μακροκλίμακα, Σχεδιασμός Συστημάτων Ρύθμισης της Δυναμικής.  

Εφαρμογές στην Νευροεπιστήμη, την Επιδημιολογία, την Επιστήμη των Υλικών, την  Οικολογία.