Αρχική>Μεταπτυχιακά


Αρχική
Προσωπικό
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διπλωματικές
Έρευνα
Υποδομή
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Map

Μαθήματα| Μεταπτυχιακές Εργασίες | Ανακοινώσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ στον ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ο Τομέας Μηχανικής συντονίζει το Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαροσένη Μηχανική.

ΔΠΜΣ Εφαροσένη Μηχανική

Στο Πρόγραμμα συνεργάζονται οι Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Το Πρόγραμμα  αποσκοπεί να εφοδιάσει με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να εργασθούν ως ερευνητές σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα, ως στελέχη δηοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισών και ως εκπαιδευτικοί ε αυξηένα προσόντα. Πολλά από τα βασικά μαθήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι αυτά τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τομέα Μηχανικής.

Ο Τομέας Μηχανικής συμμετέχει στα Προγράμματα: Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών (συντονίζει η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.), Υπολογιστική Μηχανική (συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.), Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών (συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.), Συστήματα Αυτοματισμού (συντονίζει η Σχολή Μηχανολόγων του Ε.Μ.Π.) και Συντήρηση Αρχιτεκτονικών Μνημείων (συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π).

Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Εφαρμοσμένη Μηχανική

Χειμερινό εξάμηνο

Κατεβάστε το πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Εαρινό εξάμηνο 

Κατεβάστε το πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017