Αρχική>Μεταπτυχιακά>Ανακοινώσεις


Αρχική
Προσωπικό
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Ανακοινώσεις
Διπλωματικές
Έρευνα
Υποδομή
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Map

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι φοιτητές του
ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένη Μηχανική
επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα του εαρινού εξαμήνου 2015-16
"Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Υλικών με Χρήση Μεθόδων Πυρηνικής Τεχνολογίας"
παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με τον διδάσκοντα Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Νικόλαο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ στο e-mail npetr@mail.ntua.gr