Αρχική>Προσωπικό>Γραμματεία


Αρχική
Προσωπικό
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διπλωματικές
Έρευνα
Υποδομή
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Map

Σαμουηλίδη Σ. , ΙΔΑΧ (Οικονομικά-Μεταπτυχιακά)
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Τομέας Μηχανικής
 phone +30 210 772 1301 - κτ. Αντ. Υλικ. (Ζ), Γραφείο ΙΣΟΓΕΙΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 fax +30 210 772 1302
 sandra@central.ntua.gr
Σφέτσιου Ουρανία, ΙΔΑΧ (Διοικητικά-Προπτυχιακά-Γενικές Ανακοινώσεις)
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Τομέας Μηχανικής
phone +30 210 772 1295 - κτ. Αντ. Υλικ. (Ζ), Γραφείο ΙΣΟΓΕΙΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
fax +30 210 772 1302
raniasfe@central.ntua.gr