Αρχική>Επικοινωνία


Αρχική
Προσωπικό
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διπλωματικές
Έρευνα
Υποδομή
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Map
Επικοινωνία

  • Σαμουηλίδη Σάντρα , ΙΔΑΧ (Οικονομικά-Μεταπτυχιακά)
  • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Τομέας Μηχανικής
  • phone +30 210 772 1301 - κτ. Αντ. Υλικ. (Ζ), Γραφείο ΙΣΟΓΕΙΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • fax +30 210 772 1302
  • sandra@central.ntua.gr
  • Σφέτσιου Ουρανία, ΙΔΑΧ (Διοικητικά-Προπτυχιακά-Γενικές Ανακοινώσεις)
  • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Τομέας Μηχανικής
  • phone +30 210 772 1295 - κτ. Αντ. Υλικ. (Ζ), Γραφείο ΙΣΟΓΕΙΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • fax +30 210 772 1302
  • raniasfe@central.ntua.gr